Skip to Content

Feb 12 – Week 10 of 12

Navel Oranges (4), Purple Garlic (1 head), Carrots (1 bunch), Black Spanish Radishes (1 bunch), Beets (1 bunch), Hon Tsai Tai (1 bunch), Tokyo Bekana (1 bunch), Cilantro (1 bunch).